Organizing committee

President:
Miljenko Smokvina, dipl. ek. član uprave Pro Torpeda Rijeka

Secretary:
Ana Vranković, univ. bacc. ing. comp. član Pro Torpeda Rijeka

Members of Organizing Committee:

Ema Aničić, dipl. pov. umj. kustosica pripravnica, Muzej Grada Rijeke
Mr. sc. Sanko Bakija, dipl. ing., državni službenik, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković, prof., Filozofski fakultet Rijeka, član uprave Pro Torpeda Rijeka
Dr. sc. Paolo Blecich, Tehnički fakultet u Rijeci
Dr. sc. Biserka Dumbović Bilušić, dipl. ing. arh., pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Mr. sc. Velid Đekić, prof., predsjednik Pro Torpeda Rijeka
Mr. sc. Daina Glavočić, prof., član uprave Pro Torpeda Rijeka
Mr. sc. Blanka Kalokira, dipl ek., voditeljica Odsjeka za industriju i komunalno gospodarstvo, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka
Doc. dr. sc. Jakov Karmelić, kapt., Pomorski fakultet Rijeka, član uprave Pro Torpeda Rijeka
Iva Kelentrić, prof., viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u Odjelu gradske uprave za kulturu, Grad Rijeka,
Jana Krišković, dipl. knjiž., Sveučilišna knjižnica u Rijeci
Mr. sc. Jasna Rotim Malvić, prof., član uprave Pro Torpeda Rijeka
Arđeo Mejak, kapetan korvete, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Ivo Mileusnić, prof, kustos, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
Prof. dr. sc. Nana Palinić, dipl. ing arh., Građevinski fakultete Rijeka, član uprave Pro Torpeda Rijeka
Goran Petrc, prof., pročelnik Ureda Županije, Primorsko-goranska županija
Ines Boban-Štiglić, prof., voditeljica razvoja proizvoda, Turistička zajednica grada Rijeka
Tvrtko Tomljenović, dipl. ek. savjetnik ravnatelja, Lučka uprava Rijeka

 

print
print
Pro Torpedo rampa